Cà chua
Cà chua nước sốt
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lọ: 540ml; 720ml; 900ml;...

Detail
Cà chua bi dầm dấm / lọ 720ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lọ: 720ml
+ Nắp:...

Detail
Cà chua bi dầm dấm / lọ 540ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lọ: 540ml
+ Nắp:...

Detail
Cà chua bi (chế biến) / các cỡ lọ/lon
Buy now

+ Kiểu sản phẩm: Lọ thuỷ tinh / hoặc trong lon, hoặc muối phi Detail