Sản phẩm
Sản phẩm
Gấc túi 500gr
Buy now

Sản phẩm gấc: đóng túi; đóng lon

Detail
Cà pháo muối 540ml
Buy now

Cà pháo muối lọ 540ml; 720ml

Detail
Cà pháo muối
Buy now

Cà pháo muối lọ 540ml; 720ml

Detail
Rau quả tươi
Buy now

Chúng tôi xuất khẩu các mặt hàng rau quả tươi...

Detail
Ớt chỉ thiên dầm dấm / lọ 380ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lon: 380ml
+ Nắp:...

Detail
Vải thiều nước đường lọ 500ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lon: 540ml
+ Nắp:...

Detail
Ớt chỉ thiên dầm dấm / lọ 300ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lon: 300ml
+ Nắp:...

Detail
Vải thiều nước đường lon 20 OZ / lon vàng
Buy now

+ Kiểu lon: 84
+ Dung tích lon: 20 OZ
+ Nắp: nắp thường...

Detail
Lekcho / lọ 720ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lon: 720ml
+ Nắp:...

Detail
Vải thiều nước đường lọ 720ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lon: 720ml
+ Nắp:...

Detail
Măng dầm dấm lọ 720ml
Buy now

+ Kiểu lọ: Lọ thuỷ tinh
+ Dung tích lọ: 720ml
+ Nắp:...

Detail
Vải thiều nước đường lọ 540ml
Buy now

+ Kiểu lon: 84
+ Dung tích lon: 20 OZ
+ Nắp: nắp thường...

Detail
Măng củ đóng túi
Buy now

+ Kiểu túi: Túi PA
+ Kiểu măng: Măng củ
+ Trọng...

Detail
Măng củ thái lát đóng túi 1Kg
Buy now

+ Kiểu túi: Túi PA
+ Kiểu măng: Măng củ thái...

Detail
Măng
Buy now

+ Kiểu túi: Túi PA
+ Kiểu măng: măng "Lay" đặc...

Detail
Ngô ngọt lon 20 OZ
Buy now

+ Kiểu lon: Lon thiếc an toàn cho thực phẩm
+ Dung tích...

Detail